Tematykę ocieplania pianką warto omówić dokładniej w kwestii oddziaływania na środowisko. Proekologiczność odgrywa istotną rolę w polityce firm zajmujących się dostarczaniem pianki poliuretanowej na rynek. Wynika to nie tylko z norm nałożonych odgórnie na tę branżę, lecz także z realnej troski o środowisko, a co za tym idzie, również z troski o zdrowie użytkowników budynków, które zostały ocieplone poprzez izolację natryskową.

Nieco więcej o poliuretanach stosowanych do ocieplania pianką

Chociaż polimery obecne w poliuretanach uzyskuje się z ropy naftowej, producenci pianek poliuretanowych będą jeszcze przez lata z powodzeniem tworzyć preparaty do ocieplania pianką. Metoda, która pozwala na ocieplenie poddasza, fundamentów i wszystkich pozostałych elementów konstrukcyjnych danego budynku, może nadal być uznawana za mającą znikomy wpływ na światowe zasoby ropy naftowej, ponieważ:

 • na ocieplanie pianką PUR wykorzystywanych jest rocznie zaledwie 0,04% paliw kopalnych w skali światowego wydobycia,
 • wzrasta stale szacowana ilość zasobów ropy naftowej w złożach, z których jest ona wydobywana, dzięki:
  • rozwojowi technologii pomocnych w procesach wydobywania złóż naturalnych,
  • rozszerzeniu miejsc poszukiwania o skały macierzyste, czy złoża głębokowodne,
  • spadkowi zapotrzebowania na ropę naftową w efekcie wzrastającej popularności samochodów elektrycznych oraz ogrzewania pomieszczeń z użyciem prądu i gazu,
 • termoizolacyjne właściwości poliuretanu sprawiają, że ocieplone w ten sposób obiekty można ogrzewać mniej intensywnie, oszczędzając opał, którym często jest również ropa naftowa (olej opałowy powstały w procesie destylacji ropy naftowej).

Tak więc mimo że ropa naftowa należy do nieodnawialnych źródeł energii, czyli z założenia należałoby ją oszczędzać, w przypadku tworzenia pianki poliuretanowej korzystanie z tych zasobów jest całkowicie uzasadnione.

Co jeszcze sprawia, że ocieplanie pianką PUR to rozsądna opcja

Wykonanie izolacji termicznych natryskowo z użyciem pianki poliuretanowej uzasadnić można również innymi czynnikami proekologicznymi, niewspomnianymi na naszym blogu we wcześniejszych artykułach.

Wybierając pomiędzy ocieplaniem pianką PUR a termoizolacją budynku z użyciem innych metod warto pamiętać, że:

 • przestrzeń budynku pozostanie niemal niezmieniona, ponieważ wystarczy 2-centymetrowa warstwa izolacyjna, aby odpowiednio docieplić budynek; ma to znaczenie dla:
  • wnętrz użytkowych, które nie zostaną w znaczny sposób ograniczone przy docieplaniu od wewnątrz,
  • terenu wokół obiektu, który również pozostanie prawie bez zmian w kwestii metrażu przy docieplaniu na zewnątrz budynku,
  • środowiska, ponieważ większa przestrzeń niezabudowana pozwala zachować taki teren bez ingerencji w środowisko naturalne lub ze wspomaganiem środowiska, chociażby poprzez sadzenie drzew,
 • do produkcji pianki PUR używane są beztlenowe środki spieniające, które pozostają bez wpływu na warstwę ozonową, co ma znaczenie również w rozumieniu globalnym.

Nowoczesne pianki poliuretanowe stosowane do ocieplenia poddasza, ścian, czy fundamentów, pozwalają ograniczyć emisję CO2 do atmosfery, ponieważ nie zawierają szkodliwych substancji lotnych. Takie właściwości uzyskiwane są już na etapie tworzenia komponentów pianki PUR, a utrwalane podczas jej aplikacji.

Ekologia w połączeniu z ocieplaniem pianką poliuretanową

O ocieplaniu pianką poliuretanową pod kątem ochrony środowiska powstaje wiele publikacji, ponieważ jest to temat aktualny, bliski człowiekowi. Dla nas równie ważne jest zgłębianie tej wiedzy w aspekcie praktycznym poprzez stosowanie nowoczesnych systemów i całkowicie bezpiecznych preparatów. Możemy wtedy zaproponować niezawodne docieplenia, które spełniają wszelkie odgórne normy.

Ustawa Prawo ochrony środowiska, jako jedna z tych norm, dotyczy również gospodarowania odpadami. W kolejnym wpisie kontynuować będziemy temat recyklingu w kontekście pianki PUR. Zapraszamy do lektury.