Spis treści


Ocieplanie fundamentów jest jedną z najważniejszych kwestii podczas budowy domu. Bez termoizolacji narazisz się na znaczną utratę ciepła uciekającego ku gruntowi. Niewystarczająca izolacja może być kosztowna w skali każdego roku, ponieważ znacznie podniesie wydatki na ogrzewanie.

Ocieplanie fundamentów – metody i materiały

 

Ogólne zasady ocieplania fundamentów

Do najważniejszych zasad ocieplania fundamentów należy konieczność umieszczenia izolacji ciągłej wokół domu. Trzeba w ten sposób wyeliminować mostki cieplne, a już w praktyce, podczas zamieszkiwania, eliminuje się w ten sposób migrację ciepłego powietrza wzdłuż konstrukcji ścian i murów fundamentowych.

Dodatkowo dom, w którym nie ocieplono fundamentów niesie ze sobą inne niedogodności. Migrujące powietrze przy wymienionych ścianach doprowadza do wychładzania połączeń podłóg ze ścianami i może się na nich wytrącać para wodna. Konsekwencje takiego zawilgocenia są oczywiste – po czasie na danej powierzchni zobaczysz być może grzyby i pleśnie.

Przy powyższym izolację należy odpowiednio dobrać, co nie jest rzeczą łatwą. Dobór ten zależy w znacznym stopniu od zastosowanych materiałów budowlanych i wielu innych czynników. Ważne jest, aby po uwzględnieniu wszystkich zmiennych, w tym zależnej od nich grubości izolacji – obojętnie, jakiego użyto materiału – współczynnik przenikania ciepła wynosił maksymalnie 0,25 W/(m2K).

Jakimi materiałami ocieplać fundamenty

Ocieplenie fundamentów powinno być odporniejsze niż to, które zakładamy na elewacji czy stropie. Stale bowiem będzie ono narażone na zniszczenie czy uszkodzenie przez wilgoć, napór ziemi, korzenie roślin. W budownictwie stworzono więc materiały służące ocieplaniu fundamentów. Należą do nich:

  • styropian EPS (fundament) – ma on specyficzne cechy, czyli bardzo niski wskaźnik nasiąkania wodą oraz odporność na siły mechaniczne,
  • ekstrudowany polistyren XPS – materiał ten posiada jeszcze wyższe wskaźniki od EPS i dlatego zwykle nie jest wykorzystywany przy budowie domów jednorodzinnych; można się na niego zdecydować w specyficznych warunkach, na przykład przy dużym zawilgoceniu gleby.

W budownictwie nie zaleca się stosowania innych materiałów.

Jak ocieplać fundamenty nie tylko w Białymstoku

Oba wymienione wyżej materiały mocowane są do ścian fundamentowych. Wcześniej jednak należy je zabezpieczyć przed wodą – stosuje się w tym celu dyspresyjną masę bitumiczną. W tym miejscu stosuje się również piankę poliuretanową do spojeń i uszczelniania. Ma ona tę zaletę, że bardzo szybko dojrzewa i nie opóźnia prac – wystarczy odczekać zaledwie kilkanaście minut.

Następny etap pracy to zabezpieczanie termoizolacji z pomocą folii kubełkowej. Grunt graniczący z fundamentami i pod podłogą można wypełnić kruszywem keramzytowym. Ułatwia ono odprowadzanie wilgoci z domu, a także dodatkowo izoluje, co ma znaczenie między innymi w przypadku domów z osiedli Białegostoku, na których przeważająca powierzchnia dróg i placów jest zabetonowana lub wyłożona kostką brukową. Wystarczy tam kilkudniowa ulewa, aby zawilgocić fundamenty. Rozwiązaniem jest odpowiednia warstwa izolacyjna.

Jaką układać izolację

Ostatnią ważną kwestią dotyczącą ocieplania fundamentów jest grubość izolacji oraz jej układanie. Na ścianach dwuwarstwowych naziemnych układa się izolację od strony zewnętrznej fundamentów. Daje to dobre rezultaty. Nakładana jest tutaj jedna warstwa tej samej grubości na całym fundamencie.

Zdarza się też, że ocieplanie fundamentów nie obejmuje całej ich wysokości mocowanej w pionie, a jedynie część ponad powierzchnią gruntu. Wówczas układa się poziomo pozostałą część izolacji wokół budynku tworząc rodzaj opaski. Pomaga to w utrzymywaniu ciepła gruntu przy fundamentach i zapobiega jego utracie. Opaska taka powinna mieć co najmniej 1 metr szerokości.

Warto przeczytać także: Jaki jest zakres zastosowania izolacji pianką PUR 


Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi

Czym jest ocieplanie fundamentów?

Ocieplanie fundamentów to kluczowy element w budowie domu, który zapobiega znacznej utracie ciepła uciekającego ku gruntowi​​.

Jakie są ogólne zasady ocieplania fundamentów?

Podstawową zasadą jest umieszczenie ciągłej izolacji wokół domu, aby wyeliminować mostki cieplne oraz migrację ciepła wzdłuż konstrukcji ścian i murów fundamentowych​.

Jakie materiały należy wybrać do ocieplenia fundamentów?

Do ocieplenia fundamentów zaleca się używanie styropianu EPS lub ekstrudowanego polistyrenu XPS, które są odporne na wilgoć, napór ziemi oraz korzenie roślin​.

Jakie są etapy ocieplania fundamentów?

Etapami są: zabezpieczenie materiałów izolacyjnych przed wodą, montaż izolacji na ścianach fundamentowych, zabezpieczenie termoizolacji folią kubełkową oraz wypełnienie gruntu kruszywem keramzytowym​.

Jaka jest metoda układania izolacji?

Izolację układa się na zewnętrznych ścianach dwuwarstwowych naziemnych lub tworzy się rodzaj opaski izolacyjnej wokół budynku, która powinna mieć co najmniej 1 metr szerokości​.

​.