Spis treści


Prace związane z ociepleniem poddasza użytkowego prowadzone są zazwyczaj z użyciem pianki PUR otwartokomórkowej, natomiast w przypadku ocieplania tak zwanych stropodachów stosujemy piankę zamkniętokomórkową. Nieustanna styczność z czynnikami atmosferycznymi sprawia, że takie rozwiązanie jest uzasadnione, a sama aplikacja pianki podczas ocieplenia dachu przebiega równie szybko i sprawnie.

To ważne w ociepleniu dachu ma dowolnym budynku

O gotowości danego obiektu na ułożenie lub natrysk warstwy termoizolacyjnej można mówić, gdy powierzchnie są:

 • odpowiednio suche, co wymaga nieraz zastosowania dodatkowych osuszaczy,
 • wolne od zanieczyszczeń, co w przypadku dachu nie jest takie oczywiste, ponieważ ta część budynku jest rzadko sprawdzana pod kątem czystości,
 • ciągłe pod względem struktury, dlatego wszelkie wypaczenia i większe nierówności warto zniwelować przed początkiem prac dociepleniowych,
 • uprzątnięte ze zbędnych przedmiotów i sprzętów; na dachach płaskich są to często anteny, donice z roślinami (zielony ogród), meble tarasowe.

Przed przystąpieniem do ocieplania dachu należy także zabezpieczyć instalację paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych, których powierzchnia w styczności z pianką mogłaby stracić swoje pierwotne właściwości. Każdą realizację poprzedzamy solidnymi przygotowaniami.

Dlaczego pianka zamkniętokomórkowa

Pianką zamkniętokomórkową docieplane są zazwyczaj elementy konstrukcyjne zewnętrzne, na przykład całe elewacje lub fundamenty. Jako rodzaj pianki sztywnej, mieszanina ta:

 1. ma odpowiednią odporność na ściskanie (powyżej 180 kPa przy gęstości pozornej 33–70 kg/m3),
 2. wykazuje minimalną tendencję do nasiąkania wodą – podczas testu 48-godzinnego zanurzenia pianki, wodą nasiąka jedynie 3% badanego materiału,
 3. mimo stosunkowo cienkiej warstwy zapewnia doskonałą izolację; 20 mm z powodzeniem sprawdza się na zewnętrznej warstwie dachów.

Podczas ocieplenia dachu zwracamy szczególną uwagę na miejsca potencjalnych mostków termicznych, aby uszczelnić je i zapobiec „uciekaniu” ciepłego powietrza z pomieszczeń.

Ciepło unosi się zawsze ku górze, jeżeli nie została wymuszona jego cyrkulacja za pomocą specjalnych kaloryferów albo urządzeń elektrycznych (na przykład cyrkulatorów). Z tego względu stropy i stropodachy wymagają zabezpieczenia przed przenikaniem ciepła pomiędzy kondygnacjami, a w przypadku kondygnacji ostatniej, stanowiącej poddasze lub stropodach – przed odprowadzaniem ciepła na zewnątrz budynku.

Pianka PUR niezastąpiona przy ociepleniu dachu nietypowego

Poza tradycyjnym poddaszem użytkowym lub nieużytkowy, a także oprócz dachów płaskich, docieplamy również konstrukcje nietypowe pod względem:

 • konstrukcji więźby dachowej,
 • materiału wykonania poszycia dachu,
 • materiału wykonania pokrycia dachowego,
 • dodatkowych właściwości użytkowych dachu.

Poza wspomnianymi wyżej dachami zielonymi, ocieplane są również dachy balastowe, czyli obłożone płytami kamiennymi, żwirem, torfem lub określonym kruszywem. Przed ułożeniem warstwy wierzchniej warto wykonać ocieplenie dachu od zewnątrz dla wzmożenia izolacyjności cieplnej ostatniej kondygnacji budynku.

Właściwości pianki to optymalne rozwiązanie również do dachów nietypowo skonstruowanych. Poza jedno- i dwuspadową klasyką sztuki dekarskiej, coraz częściej w naszym otoczeniu powstają dachy o łukowatym kształcie, pofalowane lub przypominające określone wielokąty. Tutaj pianka PUR sprawdzi się idealnie, ponieważ natrysk bezpośrednio na daną powierzchnię nie wymaga tworzenia dodatkowych profili.

Ocieplenie dachu i poddasza to często ta sama usługa

Zamienne stosowanie pojęć może być poprawne w sytuacji, gdy na poddaszu ocieplane są tylko połacie dachowe, a nie stropy lub elewacje. Realizacje taką można wtedy uznać za ocieplenie dachu. Inaczej jednak niż przy typowym ociepleniu poddasza, gdzie zazwyczaj od wewnątrz stosujemy lżejszą piankę otwartokomórkową, do ocieplania powierzchni dachu na zewnątrz budynku wybieramy wersję zamkniętokomórkową.


Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi

Jakie są kluczowe kroki przygotowania do ocieplenia dachu?

Przed przystąpieniem do ocieplenia dachu należy upewnić się, że powierzchnie są odpowiednio suche, wolne od zanieczyszczeń, ciągłe pod względem struktury oraz uprzątnięte ze zbędnych przedmiotów. Należy także zabezpieczyć instalację paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych.

Dlaczego stosuje się piankę zamkniętokomórkową do ocieplenia dachu?

Pianka zamkniętokomórkowa jest używana do ocieplenia elementów zewnętrznych, takich jak elewacje czy fundamenty. Charakteryzuje się wysoką odpornością na ściskanie, minimalną tendencją do nasiąkania wodą i zapewnia doskonałą izolację nawet przy stosunkowo cienkiej warstwie.

Czym różni się ocieplenie dachu od ocieplenia poddasza?

Ocieplenie dachu i poddasza często traktowane są jako ta sama usługa. Różnica polega głównie na rodzaju użytej pianki: do ocieplania dachu na zewnątrz budynku stosuje się piankę zamkniętokomórkową, natomiast do ocieplenia poddasza od wewnątrz używa się lżejszej pianki otwartokomórkowej.

Jakie są specyficzne zastosowania pianki PUR przy ocieplaniu dachu?

Pianka PUR jest stosowana do ocieplenia nietypowych konstrukcji dachowych, jak dachy zielone, balastowe czy nietypowo skonstruowane, np. łukowate, pofalowane, czy przypominające wielokąty.

W jaki sposób pianka PUR przyczynia się do lepszej izolacji budynku?

Pianka PUR poprzez swoje właściwości, takie jak odporność na ściskanie i niskie nasiąkanie wodą, zapewnia doskonałą izolację termiczną. Szczególną uwagę zwraca się na uszczelnienie potencjalnych mostków termicznych, co zapobiega ucieczce ciepła z pomieszczeń.