Spis treści


Historia ocieplania pianką PUR sięga końca lat 60. ubiegłego wieku, gdy preparat ten wykorzystano po raz pierwszy do izolacji dachów płaskich z użyciem maszyny stworzonej przez markę Graco, która do dnia dzisiejszego jest cenionym graczem na rynku termoizolacji. Metoda natryskowa stała się popularna na świecie już w latach 90. XX wieku, w wersji udoskonalonej. Co jednak, gdy izolację należy usunąć i jak wygląda kwestia recyklingu?

Recykling w kontekście ocieplania pianką

 

Recykling w kontekście ocieplania pianką. PUR do przetworzenia

Nasi Klienci nie zastanawiają się zazwyczaj nad możliwością utylizacji poliuretanowej warstwy dociepleniowej, ponieważ trwałość ocieplania pianką określana jest przez producentów na przykład na 25 lat. Również w praktyce widzimy tę trwałość na naszych kilkunastoletnich i starszych realizacjach.

Więcej o ocieplaniu pianką na stronie https://ocieplanie-pianka.eu

Zdarzyć się jednak może, że budynek będzie wymagać albo rozbiórki, albo usunięcia określonej ściany na potrzeby rozbudowy/przebudowy obiektu, lub w innych okolicznościach zdemontowana zostanie warstwa termoizolacji. Taki materiał, zamiast trafić na wysypisko, może jeszcze spełnić określoną rolę w jednym z poniższych rozwiązań

1. Produkcja wyrobów poliuretanowych

Gdy pianka odzyskana z ocieplenia dachu, poddasza, fundamentów będzie gotowa do przetworzenia, możliwe jest jej rozdrobnienie w specjalnych maszynach na granulat, który następnie stanowić będzie bazę tworzenia nowych produktów.

  • Przy odpowiedniej klasie maszyn możliwe jest prowadzenie produkcji na miarę wytwarzania z surowców pełnowartościowych.
  • Pianka PUR poddawana recyklingowi może być wykorzystana między innymi w motoryzacji (kierownice, deski rozdzielcze) oraz wielu innych dziedzinach: budownictwie, przemyśle meblowym i maszynowym.

Takie tworzywa po recyklingu z powodzeniem zastępują gumę, drewno, metal lub stanowią korzystną alternatywę.

2. Spalanie dla odzyskania energii

Docieplanie budynków sprawia, że przy rozbiórce obiektu lub demontażu warstwy dociepleniowej, odzyskaną piankę PUR można przeznaczyć również na opał. Do procesu spalania potrzebne są specjalistyczne kotły grzewcze.

  • Kotły na paliwa stałe, w których można spalać piankę PUR, wyposażone są w specjalny absorber, który pochłania produkty spalania, nieprzetwarzane na energię.
  • W procesie spalania odzyskiwana jest część energii, która została wykorzystana w procesie tworzenia poliuretanów na komponenty pianki PUR.

W tym przypadku spalanie jako rodzaj konwersji termochemicznej nie powoduje wydzielania szkodliwych substancji, a cały proces spalania pozostaje obojętny środowisku naturalnemu.

Nie warto składować materiałów z ocieplania pianką PUR

Za recyklingiem przemawia również rozsądne podejście do kwestii przepełnienia wysypisk, ponieważ objętość dojrzałej pianki poliuretanowej, która została wcześniej zaaplikowana na określone powierzchnie (podczas ocieplania domów, budynków gospodarczych, hal i innych) jest proporcjonalnie duża do jej niewielkiej masy całkowitej.

Poliuretan z ocieplania pianką PUR nie ulega biodegradacji, więc tym bardziej ze względów ekologicznych i ekonomicznych udoskonalane są stale metody ponownego wykorzystania termoizolacji. Skuteczność oraz bezpieczeństwo stosowania tych metod stanowią gwarancję działań zgodnych z zapisami Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 roku.

Zasady ogólne dotyczące recyklingu – to warto wiedzieć

Poza obowiązującymi w Polsce ustawami, dotyczy nas, jako kraju, szereg dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (WE). Zgodnie z Zasadami ogólnymi gospodarki odpadami, należy poprzez recykling:

  1. unikać szkodzenia zdrowiu ludzi i zwierząt, a także środowisku naturalnemu,
  2. chronić otoczenie przed uciążliwym zapachem lub hałasem,
  3. unieszkodliwiać wszelkie odpady poddawane procesowi recyklingu.

Najważniejsze jednak, aby zapobiegać powstawaniu wszelkich odpadów, co przy ocieplaniu pianką jest proste do zrealizowania, ponieważ natrysk pianki jest precyzyjny i nie powstają zbędne naddatki.

Ocieplanie pianką przyjazne środowisku

Przedstawiając proekologiczne właściwości pianki poliuretanowej oraz aspekty odzyskiwania surowca lub energii w procesie recyklingu mamy świadomość, że warto podnosić tę kwestię przy każdej realizacji.

Mimo, że po ociepleniu poddasza, stropów lub innych części obiektu prognozowany czas trwałości systemu wynosi minimum 25 lat, możesz zetknąć się w przyszłości z poruszonymi przez nas zagadnieniami. Będziesz mieć wtedy pewność, że i utylizacja, i recykling można zlecić do wykonania w sposób faktycznie przyjazny naturze.

Zobacz także: Ocieplanie poddasza z dowolnym rodzajem dachu. 5 zalet pianki PUR 


Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi

Jakie są możliwości recyklingu pianki poliuretanowej?

Pianka poliuretanowa może być recyklingowana poprzez produkcję wyrobów poliuretanowych, takich jak elementy motoryzacyjne, meble, czy inne produkty. Może być również wykorzystana jako opał w specjalistycznych kotłach grzewczych.

Jakie są korzyści ekologiczne z ocieplania pianką PUR?

Ocieplanie pianką PUR jest korzystne ekologicznie, ponieważ materiał ten ma długą żywotność, jest precyzyjnie aplikowany, co minimalizuje odpady, a także może być poddany recyklingowi, zamiast kończyć na wysypiskach.

Czy pianka PUR jest biodegradowalna?

Pianka poliuretanowa nie ulega biodegradacji, dlatego ważne jest odpowiednie zarządzanie odpadami, takie jak recykling, aby zmniejszyć wpływ na środowisko.

Jakie są zasady ogólne dotyczące recyklingu pianki PUR?

W Polsce obowiązują ustawy i dyrektywy Parlamentu Europejskiego dotyczące recyklingu. Należy unikać szkodzenia zdrowiu ludzi i zwierząt, chronić otoczenie przed hałasem i zapachem, oraz unieszkodliwiać odpady poddawane recyklingowi.

Jakie są najważniejsze aspekty ocieplania pianką przyjazne środowisku?

Najważniejsze aspekty to precyzyjna aplikacja minimalizująca odpady, długa trwałość materiału, możliwość odzyskiwania surowca lub energii w procesie recyklingu oraz zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.