Gdy temperatura powietrza w Twoim domu w sezonie grzewczym nie jest zadowalająca mimo, że kaloryfery są gorące lub ogrzewanie podłogowe pracuje nieustannie, warto pomyśleć o ocieplaniu budynku pianką. Taka forma termoizolacji pomaga na większości płaszczyzn i uszczelnia poszczególne kondygnacje, lecz często potrzebne jest przeprowadzenie innych prac, które wpłyną na zwiększenie komfortu cieplnego. Należy o tym pomyśleć, zanim nadejdą pierwsze przymrozki.

Z ocieplaniem pianką zatrzymasz więcej ciepła

Budynki mieszkalne można podzielić na kilka stref, które stanowią lepszą lub słabszą barierę dla ciepłego powietrza z ogrzewanych wnętrz i chłodnego, przenikającego z zewnątrz. Zależnie od możliwości ocieplania pianką, przedstawimy całość na konkretnych przykładach.

1. WSKAZANE UŻYCIE PIANKI POLIURETANOWEJ

Pianka PUR stosowana jest w największym zakresie na duże powierzchnie płaskie. Przylega idealnie do obszarów pionowych i poziomych, dlatego pozwala kompleksowo zabezpieczyć:

  • dach – przez poszycie dachu budynek wytraca około 30% ciepła, co jest wartością najwyższą w porównaniu z pozostałymi elementami danego obiektu,
  • ściany – zależnie od materiału konstrukcyjnego oraz rodzaju elewacji, przez ściany może się wydostawać około 20% całego ciepła z wnętrz budynku,
  • stropy – jeżeli stanowią połączenia między kondygnacjami, mogą przepuszczać około 5% ciepła (w przypadku stropodachów wartości te będą zbliżone do dachowych),
  • podłogę na gruncie – w budynkach niepodpiwniczonych są to straty na poziomie 5-10%; w przypadku ocieplonej piwnicy wartości oscylują przy dolnej granicy.

Ocieplenie pianką dachu, ścian, stropów i podłogi na gruncie pozwoli zatem utrzymać w domu lub innym budynku około 60% ciepła, czyli ponad połowę z całego ogrzewania. To imponujący wynik, a nie wymaga radykalnych zmian w konstrukcji budynku.

2. MOŻLIWE OPCJONALNE UŻYCIE PIANKI PUR

Poza miejscami, gdzie ocieplanie pianką PUR jest standardem, każdy budynek ma również strefy, gdzie taka forma termoizolacji może być stosowana po indywidualnych ustaleniach. Dotyczy to przede wszystkim:

  • kominów – punktem newralgicznym jest tutaj miejsce łączenia komina z pokryciem dachu; nie zawsze możliwe jest zastosowanie ocieplenia pianką dokładnie w miejscu powstawiania mostków termicznych, gdy wcześniej zamontowano specjalne okucia dachowe; uszczelnienie komina to sposób na zachowanie około 15% ciepła w domu;
  • ciągów wentylacyjnych – służą one do wentylacji pomieszczeń również w budynkach, w których nie ma tradycyjnych kominów, na przykład gdy dom ogrzewany jest instalacją z kotłem gazowym; droga wymiany powietrza jest jednak konieczna i w przypadku kanałów wentylacyjnych poprzez mostki termiczne również wytraca się około 15% ciepła.
3. METODY INNE NIŻ OCIEPLANIE PIANKĄ

Ważną częścią każdego budynku jest stolarka okienna i drzwiowa, również w kontekście utrzymania ciepła wewnątrz pomieszczeń. Okna oraz drzwi same w sobie powinny stanowić odpowiednią izolację, dlatego należy wybrać skrzydła drzwiowe i profile okienne o optymalnych współczynniku przewodnictwa cieplnego „U”.

  • Im niższy jest to wskaźnik, tym lepiej, a w nowoczesnych modelach wartość ta to nawet ≤ 0,6 W/(m2·K).
  • Jednocześnie warto wybierać okna o wysokim współczynniku przepuszczalności energii słonecznej, oznaczanym symbolem „g”.

Mostki termiczne przy ościeżnicach drzwi i przy profilach okiennych należy eliminować poprzez odpowiednie opracowanie i zabezpieczenie ościeży specjalnymi materiałami uszczelniającymi. W ten sposób w domu pozostanie około 10-20% ciepła z ogrzewania.

Łącznie zatem 100% ciepła wytworzonego w wyniku ogrzewania kotłami CO lub inną metodą, w tym z padających z zewnątrz promieni słonecznych, warto zachować zwłaszcza w sezonie grzewczym i odświeżać powietrze systemami rozsądnej wentylacji.

Skorzystaj z możliwości ocieplania pianką w Białymstoku

Nie sposób przewidzieć, kiedy dokładnie zacznie się sezon grzewczy, natomiast pierwsze zimne dni bywają często jeszcze przed końcem wakacji, dlatego zawsze jest odpowiedni moment, aby zamówić usługę ocieplania pianką.

Realizując kolejne zlecenia u naszych Klientów w Białymstoku i całym województwie podlaskim, korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań, a nasz sprzęt do pianki PUR to agregaty natryskowe wysokiej jakości. Dbamy o komfort przebywania w docieplanych przez nas domach.